Kancelaria adwokacka we Wrzeszczu w Gdańsku cennik

Wysokość honorarium za świadczenie usług prawnych zawsze ustalam indywidualnie po zapoznaniu się z istotą, specyfiką i stopniem zawiłości konkretnej sprawy. W kancelarii adwokackiej w Gdańsku istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia godzinowego, ryczałtowego oraz wynagrodzenia za wykonanie konkretnej czynności (np. sporządzenie pisma).

Obsługa prawna firm cena:

W przypadku stałej obsługi firm, cena abonamentu jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań Klienta.

➡️ Miesięczny koszt stałej obsługi prawnej rozpoczyna się od 1500 złotych netto – abonamenty skierowane są dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, niewielkich spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń i fundacji.

➡️ Miesięczny koszt stałej obsługi prawnej rozpoczyna się od 2 500 złotych netto – w przypadku dużych spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jak również instytucji czy placówek medycznych.

Jednocześnie każda oferta zostaje dostosowana do indywidualnych wymagań.

W ramach abonamentu prawnego Kancelaria oferuje pomoc prawną udzielaną drogą elektroniczną, telefoniczną lub w postaci konsultacji osobistych. Abonament obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów umów i ugód,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • windykacja długów,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami.

Koszt jednorazowej obsługi firmy przez kancelarię (sporządzenie umów o zakazie konkurencji, umów pracowniczych, przygotowanie opinii prawnych) ustalany jest indywidualnie.

Porada prawna cena:

➡️ Koszt porady prawnej wynosi od 200 złotych brutto za godzinę.

Biuro adwokata w Gdańsku we Wrzeszczu mieści się przy ul. Jesionowej 17 lok 3. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu.

W przypadku, gdy Klient powierza kancelarii adwokackiej prowadzenie sprawy, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Kancelaria adwokacka na Ochocie w Warszawie cennik

W przypadku obsługi firm przez adwokata w Warszawie cena ustala jest indywidualnie. Podobnie jak udzielanie porad prawnych klientom z Warszawy. Ceny konsultacji prawniczych rozpoczynają się od 200 złotych brutto za 60 minut.

Oferta Abonamentów na obsługę prawną dla firm z Warszawy jest tożsama z ofertą skierowaną dla Klientów w Trójmieście.

Obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.