Kancelaria adwokacka we Wrzeszczu w Gdańsku cennik

Wysokość honorarium za świadczenie usług prawnych zawsze ustalam indywidualnie po zapoznaniu się z istotą, specyfiką i stopniem zawiłości konkretnej sprawy. W kancelarii adwokackiej w Gdańsku istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia godzinowego, ryczałtowego oraz wynagrodzenia za wykonanie konkretnej czynności (np. sporządzenie pisma).

Porada prawna cena:

➡️ Koszt porady prawnej wynosi od 200 złotych brutto za godzinę.

Biuro adwokata w Gdańsku we Wrzeszczu mieści się przy ul. Sobótki 5. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu.

W przypadku, gdy Klient powierza kancelarii adwokackiej prowadzenie sprawy, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Obsługa prawna dla firm cena:

W przypadku stałej obsługi firm, cena abonamentu jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań Klienta.

➡️ Miesięczny koszt stałej obsługi prawnej rozpoczyna się od 800 złotych netto – najtańsze abonamenty skierowane są dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, niewielkich spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń i fundacji.

➡️ Miesięczny koszt stałej obsługi prawnej rozpoczyna się od 2 000 złotych netto – w przypadku dużych spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, jak również instytucji czy placówek medycznych.

Jednocześnie każda oferta zostaje dostosowana do indywidualnych wymagań.

W ramach abonamentu prawnego Kancelaria oferuje pomoc prawną udzielaną drogą elektroniczną, telefoniczną lub w postaci konsultacji osobistych dotyczącą typowych zagadnień prawnych w bieżącej działalności gospodarczej spółek, z wyłączeniem spraw podatkowych. Abonament ten obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie projektów umów i ugód,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • windykacja długów,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami.

Koszt jednorazowej obsługi firmy przez kancelarię (sporządzenie umów o zakazie konkurencji, umów pracowniczych, przygotowanie opinii prawnych) ustalany jest indywidualnie.

Obsługa prawna dla osób indywidualnych cena:

➡️ Sprawa o rozwód cena:

Koszt reprezentacji w sprawie rozwodowej zaczyna się od 1.500 złotych netto.

➡️ Sprawa o alimenty, sprawa o ustalenie kontaktów cena:

Koszt reprezentacji w sprawie o alimenty zaczyna się od 1.500 złotych netto.

➡️ Sprawa o podział majątku cena:

Koszt reprezentacji w sprawie o podział majątku zaczyna się od 1.500 złotych netto.

➡️ Sprawa pracownicza (zwolnienie, mobbing, przywrócenie do pracy) cena:

Koszt reprezentacji w sprawie pracowniczej zaczyna się od 1.200 złotych netto.

➡️ Sprawa o prawa majątkowe (niewykonanie umów, nienależyte wykonanie umów etc.) cena:

Koszt reprezentacji w sprawach dotyczących praw majątkowych zaczyna się od 1.200 złotych netto.

Sporządzanie i opiniowanie umów cena:

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy (np. umowy najmu, zlecenia, deweloperskiej, e-commerce) zależy od zakresu merytorycznego, stopnia szczegółowości dokumentu, terminu wykonania prac.

Przykładowo, średni:

➡️ koszt sporządzenia umowy wdrożeniowej IT wynosi 1000 złotych netto;

➡️ koszt sporządzenia umowy najmu wynosi 325 złotych netto;

➡️ koszt zaopiniowania umowy deweloperskiej wynosi 700 złotych netto;

➡️ koszt sporządzenia umowy o dzieło wynosi 700 złotych netto;

➡️ koszt sporządzenia regulaminu na stronie www wynosi 400 złotych netto.

Pisma procesowe cena:

Koszt sporządzenia pozwu o zapłatę, apelacji lub innych pism zależy od stopnia złożoności i skomplikowania sprawy.

➡️ Ceny zaczynają się od 300 złotych netto w przypadku sporządzenia przez adwokata wezwania do zapłaty.

Prowadzenie negocjacji, reprezentacja w spotkaniach cena:

Koszt udziału adwokata w negocjacjach oraz spotkaniach (np. podczas rozmowy dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę) uzależniony jest od typu sprawy oraz czasochłonności. Może być rozliczany według stawki godzinowej lub ryczałtowo, za całość obsługi.

➡️ Cena reprezentacji pracownika lub pracodawcy w spotkaniu trwającym 60 minut rozpoczyna się od 400 złotych netto.

Sporządzenie Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka cena:

➡️ Koszt przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zaczyna się od 1000 złotych netto.

Kancelaria adwokacka na Ochocie w Warszawie cennik

W przypadku obsługi firm przez adwokata w Warszawie cena ustala jest indywidualnie. Podobnie jak udzielanie porad prawnych klientom z Warszawy. Ceny konsultacji prawniczych rozpoczynają się od 150 złotych za 60 minut.

Oferta Abonamentów na obsługę prawną dla firm z Warszawy jest tożsama z ofertą skierowaną dla Klientów w Trójmieście.

Obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.