Idea kancelarii

Dążę do tego, aby podstawę współpracy z Klientami kancelarii stanowiły relacje oparte na wzajemnym zaufaniu oraz partnerstwie biznesowym. W tym celu kładę nacisk na dogłębne poznanie i zrozumienie potrzeb Klienta.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, podejmowane w kancelarii działania są transparentne, a porady prawne przekazywane są w sposób zrozumiały i przystępny.

Dzięki zapewnianiu najwyższego standardu zawodowej staranności, większość nowych Klientów nawiązuje współpracę z kancelarią poprzez system poleceń od dotychczasowych kontrahentów.

Koszty obsługi prawnej ustalane są w oparciu o system wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego. Niezależnie od tego istnieje również możliwość dopasowania zasad kształtowania wynagrodzenia do potrzeb Klienta.

Główna siedziba kancelarii znajduje się w Warszawie, niemniej usługi prawne świadczone są również przez kancelarię adwokacką w Gdańsku oraz na terenie całej Polski.

Co wyróżnia kancelarię na tle konkurencji?

  • Wysoka specjalizacja świadczonych usług

W kancelarii świadczone są wyspecjalizowane usługi prawne w obszarze prawa cywilnego, oraz w zakresie:

◽️prawa pracy, 
◽️ubezpieczeń gospodarczych, oraz
◽️compliance.

Bogate doświadczenie oraz wieloletnia praktyka zawodowa w branży ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa pracy, pozwala wszechstronnie zabezpieczać prawa przysługujące kontrahentom, jak również w pełni zrozumieć potrzeby i oczekiwania Klienta biznesowego oraz indywidualnego.

Dlaczego specjalizacja?

Realizacja określonych kompetencji i obowiązków adwokata, w tym reprezentacja Klientów, mająca na celu obronę ich praw, wymaga nie tylko określonych kompetencji, ale również profesjonalnego zaangażowania, u podstaw którego powinno znaleźć się najwyższe znawstwo poruszanej problematyki, poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem.

Już podczas studiów zastanawiałam się czy można świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie merytorycznym, będąc jednocześnie specjalistą w wielu dziedzinach prawa.

Czy można z sukcesem reprezentować Klientów w postępowaniach o bezprawne uprowadzenie dziecka i jednocześnie być ekspertem z zakresu postępowań dotyczących remediacji gruntów?

Czy można z najwyższą starannością oddawać się sprawom dotyczącym naruszeń praw człowieka i jednocześnie udzielać skutecznej pomocy w związku z nadużyciami pozycji dominującej przedsiębiorstw?

W 2019 roku uchwalono w Polsce 21 537 stron nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Osoba, która chciałaby mieć pewność, że jest na bieżąco ze zmianami w prawie, musiałaby poświęcić prawie 3 godziny dziennie na samo czytanie aktów prawnych (przy założeniu, że na przeczytanie jednej strony aktu prawnego potrzebne są 2 minuty). Oczywiście ogromna część aktów prawnych to modyfikacje istniejących przepisów. Zatem, aby poznać ich sens, trzeba by teoretycznie przeczytać teksty jednolite aktów prawnych, a to wymagałoby kolejnych kilku czy nawet kilkunastu godzin dziennie (Według raportu „Barometr otoczenia prawnego w polskiej gospodarce” firmy Grant Thornton).

Wobec nadmiernej zmienności prawa, wysokiej liczby nowelizowanych przepisów, dynamiki wprowadzania nowych uregulowań oraz stopnia ich skomplikowania, gwarancja udzielenia Klientowi rzetelnej informacji przez adwokata świadczącego usługi w kilkunastu dziedzinach prawa jest praktycznie niemożliwa. Z tego względu podjęłam decyzję o świadczeniu usług prawnych w wyspecjalizowanych obszarach prawa, opisanych szerzej w zakładce Oferta.


  • Współpraca ze specjalistami z innych branż

Podczas prowadzenia spraw współpracuję ze specjalistami z branży medycznej, finansowej, budowlanej i innych, dzięki czemu Państwa sprawy rozpatrywane są wielopłaszczyznowo, co przekłada się na możliwość podejmowania kreatywnych i perspektywicznych działań, gwarantujących obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Zapraszam do kontaktu

Klaudia Pierzchalska, adwokat