Obsługa prawna ubezpieczycieli


Oferta obejmuje:

 • reprezentację w postępowaniu sądowym,
 • doradztwo i pomoc prawną w procesach likwidacji szkody,
 • obsługę korporacyjną,
 • opracowywanie regulaminów i założeń produktów ubezpieczeniowych,
 • redakcję wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz OWU,
 • wdrażanie założeń compliance,
 • opiniowanie umów ubezpieczenia.

Obsługa prawna spółek brokerskich


Oferta obejmuje:

 • reprezentację w postępowaniu sądowym i likwidacyjnym,
 • bieżącą obsługę korporacyjną,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • analizę odpowiedzialności cywilnej pośrednika ubezpieczeniowego.

Obsługa prawna firm prowadzących likwidację szkód


Oferta obejmuje:

 • reprezentację w postępowaniu sądowym i likwidacyjnym,
 • redakcję wewnętrznych aktów korporacyjnych,
 • opiniowanie umów ubezpieczenia,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych


Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do ubezpieczycieli, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, jak również merytorycznych i technicznych likwidatorów szkód. Zakres szkoleń jest dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta. Tematyka obejmuje zarówno zakres prawa cywilnego, jak również szczegółowe aspekty prawa ubezpieczeń.