Obsługa prawna przedsiębiorstw i spółek handlowych


Oferta obejmuje obsługę prawną:

  • branży reklamowej, eventowej, kreatywnej i bukmacherskiej (reprezentacja przed sądem, sporządzanie umów, konsultacje w zakresie legalności podejmowanych działań, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, obsługa prawna wydarzeń kulturalnych i medialnych, koncertów, konferencji),
  • branży E-commerce, marketing afiliacyjny (sporządzanie dokumentacji prawnej na potrzeby biznesu, zawieranie i konsultowanie umów, reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych, sporządzanie dokumentacji z zakresu RODO, bieżąca obsługa prawna),
  • start-upów i przedsiębiorców (kompleksowa opieka nad zgodnością prowadzonego biznesu z prawem, tworzenie regulaminów, aktów wewnętrznych, umów pracowniczych, procedur zgodnych z RODO).

W ramach obsługi prawnej kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • opiniowania, przygotowywania i negocjacji umów pracowniczych oraz handlowych,
  • audytu prawnego,
  • tworzenia dokumentacji korporacyjnej,
  • wsparcia zarządu i innych organów w terminowym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków,
  • przeprowadzania warsztatów i szkoleń.

Szkolenia dla biznesu


Przeprowadzanie szkoleń prawnych dostosowanych do profilu działalności przedsiębiorstw.