Wdrożenia systemu CMS (Compliance Management System).


Zapewnienie (audyt) zgodności działalności firm w zakresie:

  • ochrony sygnalistów (whistleblowing),
  • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
  • konfliktu interesów,
  • należytej staranności (KYC – Know Your Customer),
  • programu compliance.