Wdrożenia systemu CMS (Compliance Management System).


Zapewnienie (audyt) zgodności działalności firm w zakresie:

  • ochrony sygnalistów (whistleblowing),
  • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
  • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML – Anti-Money Laundering),
  • należytej staranności (KYC – Know Your Customer, CDD – Custom Due Diligence),
  • programu compliance.