Kompleksowa obsługa prawna ubezpieczycieli, spółek brokerskich oraz firm prowadzących likwidację szkód


Kompleksowa obsługa prawna ubezpieczycieli

Reprezentacja w postępowaniu sądowym, kompleksowe doradztwo i pomoc prawna w procesach likwidacji szkody, opracowywanie regulaminów i założeń produktów ubezpieczeniowych, redakcja wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz OWU, opiniowanie umów ubezpieczenia.

Kompleksowa obsługa prawna spółek brokerskich

Reprezentacja w postępowaniu sądowym i likwidacyjnym, bieżąca obsługa korporacyjna, sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej, analiza odpowiedzialności cywilnej pośrednika ubezpieczeniowego.

Kompleksowa obsługa prawna spółek prowadzących procesy likwidacji szkód

Reprezentacja w postępowaniu sądowym i likwidacyjnym, redakcja wewnętrznych aktów korporacyjnych, opiniowanie umów ubezpieczenia, sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień związanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do ubezpieczycieli, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, jak również merytorycznych i technicznych likwidatorów szkód. Zakres szkoleń jest dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta. Tematyka obejmuje zarówno zakres prawa cywilnego, jak również szczegółowe aspekty prawa ubezpieczeń.